Kurs-/ stundenplan                               zeit       Kurs

Montag

   8.00       PILATES Reformer und Geräte 1-2
  9.00       PILATES Reformer und Geräte 1
10.00       PILATES Boden und Reformer 1-2

18.00       PILATES Boden und Reformer 1                          
19.00       PILATES Boden und Reformer 2                           
19.00       PILATES Boden und Reformer 2-3
20.05       PILATES Boden und Reformer 1-2

Dienstag

   8.30     PILATES Boden und Reformer 2
   9.30     PILATES 65+
10.30     PILATES Boden und Reformer 1

17.00     PILATES Boden und Reformer 1
18.00     PILATES Boden und Reformer 1-2
19.00     PILATES Boden und Reformer 2-3
20.05     PILATES Boden und Reformer 2

Mittwoch

18.30     PILATES Boden und Reformer 2
19.30     PILATES Boden und Reformer 1-2

Donnerstag

   7.30    PILATES Boden und Reformer 1-2
   8.30    PILATES Boden und Reformer 1-2

10.30    PILATES 65+

18.00    PILATES Boden und Reformer 2                          
19.00    PILATES Boden und Reformer 3
20.05    PILATES Reformer und Geräte 2

Freitag

16.30     PILATES Reformer und Geräte 1
17.30     PILATES Boden und Reformer  2
18.30     PILATES Reformer und Geräte 1-2

Samstag

   9.30      PILATES Reformer und Geräte 2
10.30      PILATES Reformer und Geräte 1
11.30      PILATES Reformer und Geräte  1-2*

Sonn-/ Feiertage

Geschlossen

kursplan