Kurs-/ stundenplan                               zeit       Kurs

Montag vsl. bis 19.04.2020

ONLNE KURSE:

09.30 Pilates 1-2
11.00 Pilates 1-2
17.00 Pilates 1-2
18.15 Pilates 2

   7.30       PILATES  Geräte 1-2
   8.30       PILATES  Geräte 1
10.30       PILATES  Boden und Reformer 1-2
11.30       PILATES  Geräte 1-2*

18.00       PILATES  Boden und Reformer 1                          
19.00       PILATES  Boden und Reformer 2                           
19.00       PILATES  Boden und Reformer 2-3
20.05       PILATES  Boden und Reformer 1-2

Dienstag vsl. bis 19.04.2020

ONLNE KURSE:

17.00 Pilates 1-2
18.15 Pilates 2
19.30 Pilates 1-2

   8.30     PILATES  Boden und Reformer 1-2
   9.30     PILATES  65+
10.30     PILATES  Boden und Reformer 1

17.00     PILATES  Boden und Reformer 1
18.00     PILATES  Boden und Reformer 1-2
19.00     PILATES  Boden und Reformer 2-3
20.05     PILATES  Boden und Reformer 2

Mittwoch vsl. bis 19.04.2020

ONLNE KURSE:

09.30 Pilates 1-2
11.00 Pilates 1-2
17.00 Pilates 1-2
18.15 Pilates 2

12.00    PILATES  Boden und Reformer 1-2*

18.30     PILATES  Boden und Reformer 2
19.30     PILATES  Geräte 1-2

Donnerstag vsl. bis 19.04.2020

ONLNE KURSE:

17.00 Pilates 1-2
18.15 Pilates 2
19.30 Pilates 1-2

   7.30    PILATES  Boden und Reformer 1-2
   8.30    PILATES  Boden und Reformer 1

10.30    PILATES  65+

17.30    PILATES  Boden und Reformer 1                          
18.30    PILATES  Boden und Reformer 2
19.30    PILATES  Geräte 1-2

Freitag vsl. bis 19.04.2020

ONLNE KURSE:

09.30 Pilates 1-2
11.00 Pilates 1-2

16.30     PILATES  Geräte  1
17.30     PILATES  Geräte  1-2
18.30     PILATES  Boden und Reformer 1-2

Samstag vsl. bis 19.04.2020

   9.30      PILATES  Geräte 2
10.30      PILATES  Geräte 1
11.30      PILATES  Geräte  1-2

Sonn-/ Feiertage vsl. bis 19.04.2020

Geschlossen

kursplan