Kurs-/ stundenplan                               zeit       KursE 

Montag

ONLNE KURSE:

19.05 Pilates 1-2

   8.15      PILATES  Reformer / Geräte       1-2*
10.45       PILATES  Boden und Reformer 1-2

17.30      PILATES  Online Kurs Matte     1-2
18.00      PILATES  Boden und Reformer 2-3  
19.05      PILATES  ONLINE Pilates 1-2                       
19.05      PILATES  Boden und Reformer 2                           
20.10      PILATES  Boden und Reformer 1-2

Dienstag

ONLNE KURSE:08.30     PILATES  Reformer  / Geräte 1-2
09.45     PILATES  65+
11.00     PILATES  Boden und Reformer 1

16.45     PILATES  Boden und Reformer 1
18.00     PILATES  Boden und Reformer 1-2
19.05     PILATES  Boden und Reformer 2-3
20.10     PILATES  Boden und Reformer 2

Mittwoch

ONLNE KURSE:

17.00 Pilates 1-2

12.00    PILATES  Boden und Reformer 1-2*

17.00     PILATES  ONLINE 1-2
18.15     PILATES  Boden und Reformer 1- 2
19.30     PILATES  Reformer  / Barre / Geräte 1-2

Donnerstag

 07.30    PILATES  Reformer  / Geräte 1-2
 08.30    PILATES  Boden und Reformer 1-2
 09.45    PILATES  65+

17.30    PILATES  Boden und Reformer 1-2                          
18.45    PILATES  Boden und Reformer 2
20.00    PILATES  Reformer  / Barre / Geräte 1-2

Freitag 

ONLNE KURSE:

09.15  Pilates 1-2

08.00     PILATES  Reformer  / Geräte 1-2
09.15     PILATES  Online Kurs Matte 1-2
(11.45     PILATES  Boden und Reformer 1-2)

17.00     PILATES  Reformer  / Geräte 1-2
18.15     PILATES  Reformer / Geräte  2

Samstag

08.15      PILATES  Reformer / Geräte 2
09.30      PILATES  Reformer / Geräte 1-2
10.45      PILATES  Reformer / Geräte  1-2

Sonn-/ Feiertage

Geschlossen

kursplan